Μια τυχαία αρχική θέση στο σκάκι παίζεται όπως η κλασσική αρχική θέση αλλά τα κομμάτια πίσω από τα πιόνια τοποθετούνται τυχαία. Η παραλλαγή αυτή προτάθηκε γιατί οι παίκτες μπορούν να παίζουν από την κλασσική αρχική θέση επί πολλές κινήσεις από μνήμης ή επαναλαμβάνοντας προηγούμενη παρτίδα, χωρίς να σκέφτονται και χωρίς να ξοδεύουν χρόνο. Έτσι στην αρχή της παρτίδας υπάρχει εξίσωση των παικτών ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους. Οι κινήσεις αυτές είναι μελετημένες από πριν σε βάθος που μερικές φορές ένας πολύ καλός παίκτης να μην μπορεί να ανακαλύψει στην πράξη. Επί πλέον θέτουν τις βάσεις για τα μελλοντικά σχέδια του παίκτη που δεν είναι ανάγκη να τα ανακαλύψει. Επίσης εξ αιτίας της βαθιάς γνώσης του ανοίγματος μερικές φορές η παρτίδα μπορεί να έχει πολύ γρήγορα τελική έκβαση.

 

Οι κανόνες

Για να μην υπάρχει πολύ δραστική αλλαγή του παιχνιδιού από την κλασσική αρχική θέση, τα κομμάτια τοποθετούνται με τους εξής περιορισμούς:

 • Οι αξιωματικοί πρέπει να τοποθετούνται σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος.
 • Αν υπάρχουν τα δικαιώματα ροκέ, τότε γίνεται το εξής:
  • Μετά το ροκέ με τον πλησιέστερο πύργο προς τη στήλη "θ", ο βασιλιάς θα είναι στη στήλη "η" και ο πύργος θα είναι στη στήλη "ζ".
  • Μετά το ροκέ με τον πλησιέστερο πύργο προς τη στήλη "α", ο βασιλιάς θα είναι στη στήλη "γ" και ο πύργος θα είναι στη στήλη "δ".
 • Τα κομμάτια του μαύρου τοποθετούνται ίσα-και-αντίθετα με τα κομμάτια του λευκού.

Η παραλλαγή χωρίς τον περιορισμό της συμμετρίας των λευκών με τα μαύρα, χωρίς τον περιορισμό ότι οι αξιωματικοί πρέπει να τοποθετούνται σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος και χωρίς δικαιώματα ροκέ προτάθηκε το 1978 από τον Maxwell Lawrence με το όνομα υπερβατικό σκάκι(αρχικές θέσεις 8294400). Συνεπάγεται ότι αυτή η παραλλαγή περιλαμβάνει την κλασσική αρχική θέση χωρίς δικαιώματα ροκέ. Επειδή μπορεί να προκύπτουν ανισότητες από την ασυμμετρία στην αρχική θέση, η πρόταση περιλαμβάνει για κάθε παίκτη στην ίδια αρχική θέση μία παρτίδα με τα λευκά και μία παρτίδα με τα μαύρα.

Αν υπάρχει ο περιορισμός για τη συμμετρία των λευκών με τα μαύρα, τότε οι αρχικές θέσεις είναι 5040. Αν υπάρχει ο περιορισμός για τους αξιωματικούς να είναι σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος, τότε αυτές μειώνονται σε 2880. Αν ο βασιλιάς πρέπει να τοποθετείται σε ένα τετράγωνο μεταξύ των πύργων, τότε αυτές μειώνονται σε 960. Αν δεν υπάρχουν τα δικαιώματα ροκέ, τότε λόγω της συμμετρίας οι θέσεις ουσιαστικά μειώνονται κατά το ήμισυ, δηλαδή σε 2520, 1440, 480 αντίστοιχα.

Η παραλλαγή με τυχαία αρχική θέση, με τον μόνο περιορισμό τη συμμετρία των λευκών με τα μαύρα, είναι γνωστή από πολύ παλιά, καθότι υπάρχουν δύο παρτίδες σε βιβλίο του 1851.[1]

Η παραλλαγή με τις 960 αρχικές θέσεις προτάθηκε επίσημα από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Ρόμπερτ Φίσερ, στις 19 Ιουνίου 1996 στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), με την ονομασία "Τυχαίο Σκάκι". Οι κανόνες εγκρίθηκαν κατά το 77ο Συνέδριο της FIDE (Παγκόσμια Ομοσπονδία) στη Δρέσδη (Γερμανία), το Νοέμβριο του 2008 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009.

8
Chessboard480.svg
α8 ένα
β8 δύο
γ8 τρία
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 τέσσερα
ζ8 πέντε
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 έξι
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1 ένα
β1 δύο
γ1 τρία
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 τέσσερα
ζ1 πέντε
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 έξι
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος πύργος
γ8 μαύρος ίππος
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 μαύρη βασίλισσα
ζ8 μαύρος βασιλιάς
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 μαύρος ίππος
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός πύργος
γ1 λευκός ίππος
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 λευκή βασίλισσα
ζ1 λευκός βασιλιάς
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 λευκός ίππος
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος βασιλιάς
γ8 μαύρος ίππος
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 μαύρη βασίλισσα
ζ8 μαύρος πύργος
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 μαύρος ίππος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7 μαύρο πιόνι
ζ7 μαύρο πιόνι
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2 λευκό πιόνι
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός βασιλιάς
γ1 λευκός ίππος
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 λευκή βασίλισσα
ζ1 λευκός πύργος
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 λευκός ίππος
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ

Κλήρωση με ίση πιθανότητα για όλες τις αρχικές θέσεις

Χρησιμοποιούνται δεκατέσσερα σημειωμένα χαρτιά τριών διαφορετικών χρωμάτων.

Το πρώτο χρώμα 4 χαρτιά (α, γ, ε, η).

Το δεύτερο χρώμα 4 χαρτιά (β, δ, ζ, θ).

Το τρίτο χρώμα 6 χαρτιά (ρήγας, βασίλισσα, πύργος, πύργος, ίππος, ίππος).

Τα χαρτιά ανακατεύονται όλα μαζί και τα κομμάτια τοποθετούνται στις 8 θέσεις (α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ) ως εξής:

H θέση του ενός αξιωματικού είναι ένα τυχαίο χαρτί από το πρώτο χρώμα.

Η θέση του άλλου αξιωματικού είναι ένα τυχαίο χαρτί από το δεύτερο χρώμα.

Τα υπόλοιπα κομμάτια τοποθετούνται στις 6 άδειες θέσεις όπως τα 6 χαρτιά εμφανίζονται τυχαία από το τρίτο χρώμα.

Αν ο βασιλιάς πρέπει να είναι μεταξύ των δύο πύργων, τότε αντιμετατίθεται με τον πλησιέστερο πύργο.Μια τυχαία αρχική θέση στο σκάκι παίζεται όπως η κλασσική αρχική θέση αλλά τα κομμάτια πίσω από τα πιόνια τοποθετούνται τυχαία. Η παραλλαγή αυτή προτάθηκε γιατί οι παίκτες μπορούν να παίζουν από την κλασσική αρχική θέση επί πολλές κινήσεις από μνήμης ή επαναλαμβάνοντας προηγούμενη παρτίδα, χωρίς να σκέφτονται και χωρίς να ξοδεύουν χρόνο. Έτσι στην αρχή της παρτίδας υπάρχει εξίσωση των παικτών ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά τους. Οι κινήσεις αυτές είναι μελετημένες από πριν σε βάθος που μερικές φορές ένας πολύ καλός παίκτης να μην μπορεί να ανακαλύψει στην πράξη. Επί πλέον θέτουν τις βάσεις για τα μελλοντικά σχέδια του παίκτη που δεν είναι ανάγκη να τα ανακαλύψει. Επίσης εξ αιτίας της βαθιάς γνώσης του ανοίγματος μερικές φορές η παρτίδα μπορεί να έχει πολύ γρήγορα τελική έκβαση.

 

Οι κανόνες

Για να μην υπάρχει πολύ δραστική αλλαγή του παιχνιδιού από την κλασσική αρχική θέση, τα κομμάτια τοποθετούνται με τους εξής περιορισμούς:

 • Οι αξιωματικοί πρέπει να τοποθετούνται σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος.
 • Αν υπάρχουν τα δικαιώματα ροκέ, τότε γίνεται το εξής:
  • Μετά το ροκέ με τον πλησιέστερο πύργο προς τη στήλη "θ", ο βασιλιάς θα είναι στη στήλη "η" και ο πύργος θα είναι στη στήλη "ζ".
  • Μετά το ροκέ με τον πλησιέστερο πύργο προς τη στήλη "α", ο βασιλιάς θα είναι στη στήλη "γ" και ο πύργος θα είναι στη στήλη "δ".
 • Τα κομμάτια του μαύρου τοποθετούνται ίσα-και-αντίθετα με τα κομμάτια του λευκού.

Η παραλλαγή χωρίς τον περιορισμό της συμμετρίας των λευκών με τα μαύρα, χωρίς τον περιορισμό ότι οι αξιωματικοί πρέπει να τοποθετούνται σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος και χωρίς δικαιώματα ροκέ προτάθηκε το 1978 από τον Maxwell Lawrence με το όνομα υπερβατικό σκάκι(αρχικές θέσεις 8294400). Συνεπάγεται ότι αυτή η παραλλαγή περιλαμβάνει την κλασσική αρχική θέση χωρίς δικαιώματα ροκέ. Επειδή μπορεί να προκύπτουν ανισότητες από την ασυμμετρία στην αρχική θέση, η πρόταση περιλαμβάνει για κάθε παίκτη στην ίδια αρχική θέση μία παρτίδα με τα λευκά και μία παρτίδα με τα μαύρα.

Αν υπάρχει ο περιορισμός για τη συμμετρία των λευκών με τα μαύρα, τότε οι αρχικές θέσεις είναι 5040. Αν υπάρχει ο περιορισμός για τους αξιωματικούς να είναι σε τετράγωνα αντίθετου χρώματος, τότε αυτές μειώνονται σε 2880. Αν ο βασιλιάς πρέπει να τοποθετείται σε ένα τετράγωνο μεταξύ των πύργων, τότε αυτές μειώνονται σε 960. Αν δεν υπάρχουν τα δικαιώματα ροκέ, τότε λόγω της συμμετρίας οι θέσεις ουσιαστικά μειώνονται κατά το ήμισυ, δηλαδή σε 2520, 1440, 480 αντίστοιχα.

Η παραλλαγή με τυχαία αρχική θέση, με τον μόνο περιορισμό τη συμμετρία των λευκών με τα μαύρα, είναι γνωστή από πολύ παλιά, καθότι υπάρχουν δύο παρτίδες σε βιβλίο του 1851.[1]

Η παραλλαγή με τις 960 αρχικές θέσεις προτάθηκε επίσημα από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Ρόμπερτ Φίσερ, στις 19 Ιουνίου 1996 στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), με την ονομασία "Τυχαίο Σκάκι". Οι κανόνες εγκρίθηκαν κατά το 77ο Συνέδριο της FIDE (Παγκόσμια Ομοσπονδία) στη Δρέσδη (Γερμανία), το Νοέμβριο του 2008 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009.

8
Chessboard480.svg
α8 ένα
β8 δύο
γ8 τρία
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 τέσσερα
ζ8 πέντε
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 έξι
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1 ένα
β1 δύο
γ1 τρία
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 τέσσερα
ζ1 πέντε
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 έξι
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος πύργος
γ8 μαύρος ίππος
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 μαύρη βασίλισσα
ζ8 μαύρος βασιλιάς
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 μαύρος ίππος
α7
β7
γ7
δ7
ε7
ζ7
η7
θ7
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2
β2
γ2
δ2
ε2
ζ2
η2
θ2
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός πύργος
γ1 λευκός ίππος
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 λευκή βασίλισσα
ζ1 λευκός βασιλιάς
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 λευκός ίππος
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος βασιλιάς
γ8 μαύρος ίππος
δ8 μαύρος αξιωματικός
ε8 μαύρη βασίλισσα
ζ8 μαύρος πύργος
η8 μαύρος αξιωματικός
θ8 μαύρος ίππος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7 μαύρο πιόνι
ζ7 μαύρο πιόνι
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2 λευκό πιόνι
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός βασιλιάς
γ1 λευκός ίππος
δ1 λευκός αξιωματικός
ε1 λευκή βασίλισσα
ζ1 λευκός πύργος
η1 λευκός αξιωματικός
θ1 λευκός ίππος
7
6
5
4
3
2
1
  α β γ δ ε ζ η θ

Κλήρωση με ίση πιθανότητα για όλες τις αρχικές θέσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χρησιμοποιούνται δεκατέσσερα σημειωμένα χαρτιά τριών διαφορετικών χρωμάτων.

Το πρώτο χρώμα 4 χαρτιά (α, γ, ε, η).

Το δεύτερο χρώμα 4 χαρτιά (β, δ, ζ, θ).

Το τρίτο χρώμα 6 χαρτιά (ρήγας, βασίλισσα, πύργος, πύργος, ίππος, ίππος).

Τα χαρτιά ανακατεύονται όλα μαζί και τα κομμάτια τοποθετούνται στις 8 θέσεις (α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ) ως εξής:

H θέση του ενός αξιωματικού είναι ένα τυχαίο χαρτί από το πρώτο χρώμα.

Η θέση του άλλου αξιωματικού είναι ένα τυχαίο χαρτί από το δεύτερο χρώμα.

Τα υπόλοιπα κομμάτια τοποθετούνται στις 6 άδειες θέσεις όπως τα 6 χαρτιά εμφανίζονται τυχαία από το τρίτο χρώμα.

Αν ο βασιλιάς πρέπει να είναι μεταξύ των δύο πύργων, τότε αντιμετατίθεται με τον πλησιέστερο πύργο.Παίζεται από δύο ομάδες των δύο παικτών σε δύο σκακιέρες. Οι σύμμαχοι κάθονται δίπλα κι έχουν αντίθετα χρώματα. Όταν ένας παίχτης κόψει ένα αντίπαλο κομμάτι, το δίνει στο σύμμαχό του! Εκείνος το κρατά μπροστά του και μπορεί να το εισάγει στη σκακιέρα όταν είναι η σειρά του, χάνοντας όμως την κίνηση.

Τα κομμάτια μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε ελεύθερο τετράγωνο, αλλά τα στρατιωτάκια δε μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη και τελευταία γραμμή. Αν ένα στρατιωτάκι που έχει εισαχθεί, προαχθεί, τοποθετείται στο πλάι της σκακιέρας για να ξεχωρίζει. Αν ο αντίπαλος κόψει το κομμάτι που προέκυψε από την προαγωγή (π.χ. βασίλισσα), θα δώσει στο σύμμαχό του το στρατιωτάκι κι όχι τη βασίλισσα.

 

Ολοκληρωμένοι κανόνες για φυτευτό σκάκι «overtheboard» (=σε πραγματική σκακιέρα, ζωντανά και όχι στο internet)

Τα κυριότερα σημεία τα έχουμε δανειστεί από την προσωπική ιστοσελίδα του Nabla(www.pion.ch). Έχουν γίνει ορισμένες διορθώσεις, σύμφωνα με τις εμπειρίες και τις συζητήσεις μετά το Τουρνουά Φυτευτού σκακιού του Βερολίνου. Οπότε σε αντίθεση με τους αυστηρούς κανόνες του Nabla, οι παρόντες κανόνες χωρίζονται σε ένα μέρος αυστηρών κανόνων και σε κάποιους προαιρετικούς, που καθορίστηκαν από το διοργανωτή του τουρνουά φυτευτού σκακιού. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εάν ο διοργανωτής θέλει το τουρνουά να αξιολογηθεί και να ληφθεί υπόψη για τίτλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά

 • Το φυτευτό σκάκι (στο εξής απλά «φυτευτό») παίζεται μεταξύ δυο ομάδων με δύο παίκτες η κάθε ομάδα σε δύο σκακιέρες.
 • Και οι δύο ομάδες έχουν λευκά στη μία σκακιέρα και μαύρα στην άλλη, ενώ τα παιχνίδια αρχίζουν την ίδια στιγμή.
 • Ο χρόνος σκέψης καθορίζεται από το διοργανωτή του τουρνουά.
 • Για κάθε παιχνίδι, εφαρμόζονται οι κανόνες της FIDEγια 5λεπτα blitz.
 • Toπρώτο παιχνίδι που θα τελειώσει καθορίζει και το αποτέλεσμα της συνάντησης, και το παιχνίδι που δεν έχει ακόμη τελειώσει σταματά.
 • Οι δύο σκακιέρες τοποθετούνται η μία κοντά στην άλλη, και τα σκακιστικά ρολόγια έτσι ώστε να μπορεί κάθε παίκτης να βλέπει το χρόνο και στα 2 ρολόγια.

 

Αλλαγές στους συνηθισμένους σκακιστικούς κανόνες.

 • Κάθε κομμάτι που αιχμαλωτίζεται δίνεται στο συμπαίκτη, ο οποίος το τοποθετεί μπροστά η κοντά στη σκακιέρα του. Αυτά τα κομμάτια θεωρούνται ότι ανήκουν  στο στρατό του συμπαίκτη (είναι του ίδιου χρώματος με τα δικά του)
 • Αντί για μια κανονική σκακιστική κίνηση, ο παίκτης μπορεί να «φυτέψει» σε ένα κενό τετράγωνο της σκακιέρας του ένα κομμάτι από το εξωτερικό ‘’stock’’, αλλά με 2 περιορισμούς: καταρχήν δεν πρέπει να είναι ο ίδιος ‘’σαχ’’, και αφετέρου ένα πιόνι δεν μπορεί να φυτευθεί στην πρώτη ή την τελευταία γραμμή. Αν ένα “φύτεμα’’ οδηγεί σε ματ, ο παίκτης κερδίζει την παρτίδα. Το κομμάτι που φυτεύεται δεν θεωρείται ότι έχει κινηθεί. Έτσι ένα πιόνι που φυτεύεται στη 2η γραμμή μπορεί να κινηθεί 2 τετράγωνα στην πρώτη του κίνηση, ή να γίνει ροκέ με φυτεμένο πύργο.
 • Τα κομμάτια ενός χρώματος ενός παίκτη που δε βρίσκονται στη σκακιέρα του θεωρούνται υποθετικά ότι βρίσκονται στις διαθέσιμες εφεδρείες του. Έτσι, εκτός αν όλα τα αναγκαία κομμάτια (= όλα τα κομμάτια του χρώματος του παίκτη) βρίσκονται στη σκακιέρα του (πράγμα εξαιρετικά απίθανο),
 • -      Ο παίκτης δεν θεωρείται ότι έγινε ματ, όταν μπορεί να αντιμετωπίσει το σαχ με κομμάτι που υποθετικά βρίσκεται στις εφεδρείες του. (=θεωρητικά δηλαδή ακόμη και στη σκακιέρα του συμπαίκτη του) Άρα, ένα ματ πρέπει πάντα να πραγματοποιείται είτε με σαχ εξ’ επαφής, είτε με σαχ με ίππο, είτε με διπλό σαχ.
 • -      Ο παίκτης δεν θεωρείται ποτέ ότι έγινε πατ.
 • -      Οι κανόνες της F.I.D.E. 14 e) 2) και 15 e) όσον αφορά για την περίπτωση να μην έχει κάποιος αρκετό υλικό για ματ, δεν εφαρμόζονται.
 • Ένα πιόνι που φθάνει στην τελευταία γραμμή προάγεται μεν, αλλά στην πραγματικότητα μένει ένα πιόνι-ο παίκτης πρέπει προφορικά να υποδείξει σε ποιο κομμάτι επιθυμεί να το προαγάγει, συνήθως αυτό θα είναι ίππος ή βασίλισσα. Αν το πιόνι που αντιπροσωπεύει το προαχθέν κομμάτι αιχμαλωτιστεί, επιστρέφει ως απλό πιόνι στις εφεδρείες του συμπαίκτη.

 

Πρόοδος της συνάντησης

 • 10.  Κάθε παίκτης ασχολείται με το δικό του παιχνίδι-δεν του επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να δράσει «φυσικά» στην άλλη σκακιέρα είτε στο άλλο ρολόι, για παράδειγμα δείχνοντας ένα τετράγωνο ή κομμάτι με το δάχτυλό του, επενεργώντας ο ίδιος κίνηση για το συμπαίκτη του ή πατώντας το ρολόι του συμπαίκτη του.
 • 11.  Από την άλλη πλευρά, όλες οι άλλες μορφές συνεννόησης επιτρέπονται ανάμεσα στην ομάδα. Για παράδειγμα ένας παίκτης μπορεί να πει μια κίνηση στο συμπαίκτη του.
 • 12. Όταν τελειώσει ένα παιχνίδι, κάθε παίκτης πρέπει να σταματήσει να    παίζει και να μηδενίσει το χρονόμετρό του. Αυτό τελειώνει τη συνάντηση, ακόμα και αν μετά ο αντίπαλος βρει ματ σε μία κίνηση. Όμως αν και οι δύο παίκτες αμελήσουν να σταματήσουν το ματς, το παιχνίδι τους μπορεί να συνεχιστεί. Αν είναι παρών διαιτητής, θα μηδενίσει ο   ίδιος το χρονόμετρο μόλις το παιχνίδι τελειώσει.
 • 13. Εάν έχει τελειώσει μόνο ένα παιχνίδι, αυτό αποφασίζει και το   αποτέλεσμα της συνάντησης, εάν έχουν τελειώσει και τα δύο, τότε εφαρμόζεται το εξής. Εάν και τα δύο παιχνίδια κερδήθηκαν από την ίδια ομάδα, αυτοί κερδίζουν συνολικά-αλλιώς έχουμε ισοπαλία.
 • 14. Δύο παιχνίδια λογίζονται ότι έχουν τελειώσει ταυτόχρονα στην ακόλουθη περίπτωση: Ένας παίκτης παίρνει ένα κομμάτι που επιτρέπει στο συμπαίκτη του να κάνει ματ αμέσως, (σε μία κίνηση) αλλά ταυτόχρονα γίνεται και ο ίδιος ματ αμέσως. Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, σε αυτή την περίπτωση, όλο το παιχνίδι είναι ισόπαλο.
 • 15.        Μία πρόταση ισοπαλίας,  όπως και η αποδοχή της, πρέπει να γίνεται και από τους δύο παίκτες της ομάδας και αποφασίζει ολόκληρο το ματς.

Κανόνες που υποδεικνύει ο διοργανωτής και θα ισχύσουν στο παρόν τουρνουά.

Κρυμμένα κομμάτια

Όλοι οι παίκτες πρέπει να έχουν όλα τα κομμάτια των εφεδρειών τους έτσι ώστε να φαίνονται καλά μπροστά στη σκακιέρα τους ή απλά κοντά της. Εάν, επίτηδες ή όχι κάποιος παίκτης κρύβει ορισμένα κομμάτια του, ο αντίπαλος μπορεί να του πατήσει το ρολόι και να απαιτήσει από αυτόν να του τα δείξει.

Κίνηση με την επαφή με τα κομμάτια ή με το ρολόι

Οι κανόνες του 5λεπτου της FIDEδεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο παίκτης ακουμπήσει κομμάτι από τις εφεδρείες του, ακόμα και αν αυτό φυτευτεί τελικά. Σε περίπτωση όμως που κομμάτι φυτευτεί αυτή η κίνηση δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί.

Κίνηση από πριν

Όπως στους κανόνες 5λεπτου της FIDE, μια κίνηση (εκτός από μια κίνηση που  κάνει ματ) θεωρείται ότι έχει τελειώσει μόνο όταν έχει πατηθεί το χρονόμετρο - όταν έχει πατηθεί το χρονόμετρο, επακολουθούν τα εξής:

-      Μια αντικανονική κίνηση οδηγεί στο χάσιμο της παρτίδας, αλλά μόνο όταν το χρονόμετρο έχει πατηθεί. Αλλιώς μπορεί  να ανακληθεί, αλλά πρέπει να παιχθεί το ίδιο κομμάτι εάν αυτό είναι δυνατόν. Oαντίπαλος ωστόσο μπορεί να υποδείξει μια αντικανονική κίνηση, μόνο ΠΡΙΝ ολοκληρώσει τη δική του κίνηση.

-      Ένα κομμάτι που αιχμαλωτίστηκε δεν μπορεί  να χρησιμοποιηθεί από το συμπαίκτη πριν πατηθεί το ρολόι.

-      Ένας παίκτης μπορεί να παίξει εφόσον ο άλλος έχει παίξει, αλλά χωρίς ακόμα να ολοκληρώσει την κίνησή του (ολοκλήρωση κίνησης = πάτημα χρονομέτρου), αλλά πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της κίνησης του αντιπάλου του για να ολοκληρώσει τη δική του κίνηση, χωρίς να μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει το πάτημα του χρονομέτρου από τον αντίπαλο, δηλ. Να παίξει σε «μηδέν χρόνο».

Ισοπαλία με επανάληψη κινήσεων

Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 15  dτης FIDEγια τα 5λεπτα, ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει ισοπαλία μετά από 4 επαναλήψεις της θέσης  που καταμετρούνται με δυνατή φωνή (=τρεις καταμετρήσεις με δυνατή φωνή θέσης που επαναλήφθηκε, εάν το επιθυμεί ο παίκτης), αλλά μόνο εφόσον δεν έχει φυτευθεί κανένα κομμάτι στο ενδιάμεσο διάστημα. Μπορεί όμως να ζητήσει ισοπαλία ακόμη και αν οι εφεδρείες του αντιπάλου έχουν αυξηθεί.

Χρόνος σκέψης

Παράδειγμα: Ο χρόνος σκέψης είναι 5λεπτά για κάθε αντίπαλο, γνωστός και ως 5 0.

Ποινές του διαιτητή

Υπάρχει η δυνατότητα επιβολής ποινών από τους διαιτητές, σε περίπτωση σκόπιμης παραβίασης των κανονισμών από τους συμμετέχοντες καθώς και προφανούς αντιαθλητικής συμπεριφοράς.  Ο διαιτητής μπορεί να επιβάλλει:

Α) επίπληξη στον παίκτη

Β) ‘’σταμάτημα του ρολογιού’’ (‘’freeze’’) για 5 ή για 10 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο, πριν ο παίκτης μπορέσει να παίξει την επόμενή του κίνηση.

Και σε σοβαρότερες περιπτώσεις

Γ)  κατακύρωση της παρτίδας στους αντιπάλους.

Δ) αποβολή από τη διοργάνωση.

Σκοπός της αναγραφής των ποινών του διαιτητή φυσικά δεν είναι η καλλιέργεια κλίματος φόβου Jαλλά η κάλυψή μας σε περίπτωση διαφωνιών, δεδομένου ότι η φύση του παιχνιδιού απαιτεί μεγαλύτερη εγρήγορση στην τήρηση των κανόνων, κυρίως λόγω των εξτρά κομματιών, των ανταλλαγών κομματιών, της ύπαρξης 2 σκακιέρων και συμπαίκτη για ένα παιχνίδι, των περισσότερων πιθανοτήτων να ‘’χαλάσει’’ μια θέση ιδίως σε πίεση χρόνου κτλ. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί καμία από τις παραπάνω ποινές σε παίκτη.