Με τον όρο «Στρατηγική Θυσία» εννοούμε την παραχώρηση οποιασδήποτε αξίας υλικού (συνήθως από πιόνι μέχρι κομμάτι) στον αντίπαλο, με στόχο διάφορα στρατηγικά και τακτικά ανταλλάγματα.

Τα είδη των ανταλλαγμάτων μπορούμε να τα περιγράψουμε ως ακολούθως (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια άλλα):

l.Αρμονία - συντονισμός κομματιών μας.

2.Αποσυντονισμός αντίπαλων κομματιών.

3 .Εισβολή στην αντίπαλη παράταξη .

4.Γρήγορη ανάπτυξη.

5.Αδυνάτισμα αντίπαλου βασιλιά.

6. Ανάληψη της πρωτοβουλίας.

7.Απόκτηση υπεροχής χώρου.

8.Απόκτηση άλλων ισχυρών στρατηγικών στοιχείων.

Η στρατηγική θυσία είναι περίπλοκο και δύσκολο στρατηγικό θέμα, στο οποίο πρωτεύει η αντικειμενική κρίση της θέσης και οι ανάγκες της. Συνήθως οι θυσίες αυτού του τύπου είναι μακροπρόθεσμες και οι θέσεις που προκύπτουν χαρακτηρίζονται ασαφείς.

Η πλευρά που παραχωρεί το υλικό ψάχνει για το αντάλλαγμά της, βάσει των παραπάνω καταγεγραμμένων ανταλλαγμάτων, προσπαθώντας να αντλήσει από τη θέση το μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Η πλευρά που δέχεται το υλικό, συνήθως περνάει σε αμυντική διάταξη . Στην πράξη, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της επιστροφής του υλικού για ανάληψη της πρωτοβουλίας ή πέρασμα σε ευνοϊκότερη θέση ή φινάλε.

Φυσικά, η σωστή σκακιστική κρίση και η εμπειρία βοηθούν στις αποφάσεις μας, αλλά πρώτιστα βοηθάει η υποσυνείδητη συλλογή «εικόνων», που προέρχονται από ανάλογα παραδείγματα, τα οποία έχουμε υποχρέωση να αναλύουμε και να προσπαθούμε να τα κατανοούμε σε βάθος.

Από το βιβλίο του Στράτου Γρίβα "Σκακιστική Προπόνηση"