Ο μαγεμένος ελέφαντας

Συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ινδία. Ένα παιδάκι με όνομα Ραντζ πήγαινε μέσα από το πυκνό τροπικό δάσος και τραγουδούσε εύθυμο τραγουδάκι. Το τραγούδι έλεγε για τους θαυμαστούς κοκοφοίνικες που φτάνουν σε ύψος τον ουρανό και δίνουν τόσο νόστιμους καρπούς: Επίσης έλεγε και για τα μικρά εύθυμα πουλάκια, που τόσο όμορφα ψιθυρίζουν και κάνουν χα­ρούμενα όλα τα ζωντανά πάνω στη γη.

Άξαφνα ο Ραντζ άκουσε τρομερό αναστεναγμό. Το παιδάκι στην αρχή φοβήθηκε και ήθελε να φύγει στην αντίθετη πλευρά, αλλά υπερνίκησε το φόβο του. Μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη από βοήθεια, αναρωτήθηκε.

Ο Ραντζ άνοιξε το θάμνο και είδε, πεσμένο στο έδαφος έναν ελέφαντα. Και αμέσως ο ελέφαντας μίλησε με ανθρώπινη φωνή: «Αγόρι μου, βοήθησέ με». 1 Έχω στο πόδι μου μια μεγάλη αγκίδα. Μου την έχωσε η κακιά μάγισσα... Ο Ραντζ έτρεξε κοντά στον ελέ­φαντα και άρχισε προσεκτικά να τραβά την αγκίδα που μπήκε στο πόδι του ελέφαντα. Γρήγορα ο Ραντζ έβγαλε την αγκίδα.Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα καλό αγόρι, είπε ο ελέφα­ντας. Αν κάποτε σου χρειασθώ, μπορείς πάντα να με φωνάξεις. Θα πει ς μόνο: «Άντο σε περιμένω», και εγώ αμέσως θα βρίσκο­μαι πλάι σου". Απ' εκείνο τον καιρό το αγόρι και ο ελέφαντας γί­νανε μεγάλοι φίλοι. Ο Αντο πολλές φορές βοηθούσε τον Ράντζο και τον πατέρα του, να μεταφέρουν βαριούς κορμούς δένδρων,και όταν γύρω υπήρχε πείνα, έφερνε για το αγόρι και την οικογέ­νεια του ρύζι και φρούτα.

Όμως μια φορά συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Το αγόρι πήγαι­νε μονάχο του στο δάσος, ως συνήθως, τραγουδώντας το εύθυ­μο τραγούδι του. Άξαφνα μπροστά του, σαν από τη γη εμφανί­σθηκε η κακιά μάγισα και φώναξε: «Α, εσύ είσαι άχρηστο αγόρι! Τώρα θα σε κανονίσω!»

Ο Ραντζ θυμήθηκε τις μαγικές λέξεις και φώναξε: «Άντο, σε περιμένω!». Αμέσως ακούσθηκε δυνατή βροντή, και φάνηκε ο καλός ελέφαντας Αντο. (Αζ3) [Σε πολλές κέντρο-ασιατικές χώ­ρες και ο Αξιωματικός στο σκάκι ονομάζεται ελέφαντας].

Ο ελέφαντας κάθισε στα μπροστινά πόδια του, και το αγόρι γρήγορα ανέβηκε πά­νω στη ράχη του. Η κακιά μά­γισσα έβραζε από το κακός της. Χτύπησε με το μπαστού­νι της το δέντρο, και δίπλα στον 'Αντο εμφανίσθηκε άλ­λος ελέφαντας (Αε2), αλλά ολοσδιόλου αλλιώτικος από τον 'Αντο. Τα μικρά ματάκια του ήταν γεμάτα αίμα, και οι κυνόδοντές του ήταν έτοιμοι να τρυπήσουν το παιδάκι.

Ο ελέφαντας της μάγισσας ρίχτηκε πάνω στο παιδάκι, αλλά μόλις πλησίασε στον ελέφαντα 'Αντο, κάποια ανεξήγητη δύναμη τον έριξε πίσω (1 . ...ΑζΙ 2. Αη2).

Ο κακός ελέφαντας πάλι ρίχτηκε στον Ραντζ και πάλι βρέθη­κε στα πλάγια (2 . ...Αε2 3. Αζ3). Μη φοβάσαι τίποτα, αγόρι μου», είπε ο 'Αντο. Εφ' όσον είμαι ζωντανός, μπορώ να σε υπερα- σπισθώ. Κανένας δεν μπορεί να με σκοτώσει, ούτε η ίδια η κακιά μάγισσα ούτε και ο αιμοδιψής της ελέφαντας. Γιατί εμένα με μά­γεψε ο καλός παλιός μάγος". Ο 'Αντο αληθινά ήταν άτρωτος, και αυτό σήμανε, πως ο ελέφαντας της κάκιάς μάγισσας δεν μπο­ρούσε να προξενήσει κακό στο παιδί (3 . ...Αδ3 4. Αε4, Αγ4, 5. Αβ5 Αγ6, 6. Αα6 Αβ7)

Η μάγισσα από το κακό της γινότανε όλο και μικρή έως ότου μετατράπηκε σε καπνό και εξαφανίστηκε. Έφυγε και ο ελέφα­ντας μαζί της. Και το παιδάκι, ο Ραντζ, σ' όλη τη ζωή του έγινε φίλος με τον αγαθό ελέφαντα Άντο.